ADOKIM

Nasze obiekty mają być gotowe do użytku w 2018 r., z planowaną wydajnością 60000 ton rocznie.

ADOKIM Kimya Sanayi A.S. zamierza zaopatrywać zarówno rynki globalne, jak i lokalne, ze swoich zakładów zlokalizowanych w Turcji, w produkty z octanu etylu i butylu, które są szeroko stosowane w wielu dziedzinach przemysłu.