Kariera

Grupa ADO prowadzi działalność produkcyjną w
6 krajach oraz działalność w zakresie sprzedaży i marketingu w
80 krajach, zatrudniając około 3 000 pracowników w ramach wielonarodowej struktury

Nasze oferty pracy związane z naszą działalnością w
Turcji można znaleźć na stronie www.yenibiris.com
www.kariyer.net lub można złożyć podanie o pracę
korzystając z formularza znajdującego się na naszej stronie.

Okazujemy szacunek dla ludzkich działań i umiejętności we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. W związku z tym wszystkim zapewniane są równe szanse, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, tożsamość etniczną, narodowość, religię, przynależność religijną i płeć.

Bezpieczne, zdrowe środowisko pracy i możliwość rozwijania kariery są zapewniane naszym kolegom z zespołu we wszystkich zakładach pracy ADO. Możliwości szkolenia są zapewniane w celu wspierania indywidualnego rozwoju i wiedzy zawodowej naszych kolegów z zespołu. Ponadto zapewniane są podstawowe szkolenia wymagane na wypadek sytuacji kryzysowych, takie jak szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, klęsk żywiołowych, pożarów, pierwsza pomoc i opieki zdrowotnej.

Szczęście naszych pracowników jest postrzegane w Grupie ADO jako najważniejszy warunek uzyskania satysfakcji klienta. Decyzje podejmowane są po wysłuchaniu opinii odpowiednich pracowników i formułowane zgodnie z zasadą uczestnictwa.