İnsan Kaynakları

Adınız Değerimiz Olsun

6 ülkede üretim, 80'nin üzerinde
ülkede satış faaliyeti

3.000'in üzerinde çalışan

Türkiye faaliyetlerimiz ile ilgili iş ilanlarımızı
www.kariyer.net sitesinde bulabilir veya
iş başvuru formunu  doldurabilirsiniz.

Faaliyetimiz olan tüm ülkelerde insan gücüne ve yeteneklerine saygı gösteriyoruz. Bu doğrultuda; ırk, etnik kimlik, milliyet, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapılmadan herkese eşit fırsat sağlanmaktadır.

İşyerinde, ekip arkadaşlarımıza güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Ekip arkadaşlarımızın, bireysel gelişimlerinin ve mesleki uzmanlıklarının arttırılmasının desteklenmesi amacıyla gerekli eğitim imkânları sağlanmaktadır. Ayrıca doğal afet, yangın ve sağlık gibi acil durumlar için gerekli temel eğitimler verilmektedir.

ADO GRUP’ta çalışanların mutluluğu müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve katılımcılık esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.