İÇ DENETİM BİLDİRİM HATTI

Evrensel etik ilkeleri ile çalışma ahlakını özümsemiş her kişi;

ADO grup şirketleri ile şirketlerin taraf olduğu faaliyetlerde; şirket varlıklarını, mali yapılarını, iş ortamlarını ve şirket itibarlarını olumsuz yönde etkileyen/etkilebilecek kurum içi ve/veya kurum dışı suistimal, hırsızlık, rüşvet veya etik olmayan benzer eylemlere şahit olması ya da duyması halinde; aşağıdaki form üzerinden bildirimde bulunabilir.

Bildirim yapan kişilerin isim, telefon, e-mail gibi kendilerine ulaşılmasını sağlayacak herhangi bir bilgi verme zorunluluğu bulunmaz. Ancak, dileyen kişiler bu bilgileri de verebilir.

- Bildirimler sadece ADO Grup İç Denetim Direktörlüğü’ne ulaşır ve bildirim yapan kişiler her şartta ve durumda gizli tutulur, hiçbir şekilde ifşa edilmez –

    Bildirim yazısı hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
  • Bildirim içeriği net olmalıdır.
  • Bildirim konusu eylemi gerçekleştiren/karışan kişi/kişiler belirtilmelidir.
  • Bildirim konusu eyleme dair somut kanıtlar (olay tarihi, tutarı vb., fatura, evrak) veya bu kanıtlara ulaşılmasını sağlayacak bilgiler verilmelidir.
İhbar Hattı Telefon Numarası: (0 242 236 10 33)
İhbar Hattı