X
Yönetim
aplus asmall areset

Küresel vizyonumuz etrafında şekillenen ADO yönetim anlayışı, hızlı ve sonuç odaklıdır.
 

ADO GRUP yönetiminin amacı, grubumuzun bütün şirketlerinin genel işleyişlerinin ve operasyonel dinamiklerinin ADO misyonu ve vizyonu ile eşgüdümünün sağlanmasıdır.


ADO GRUP, büyüyen uluslararası yapısıyla beraber; kurumsallaşma, entegrasyon, yeni yatırımlar, inovasyon, sürdürülebilir ve istikrarlı büyümeye odaklanmaktadır. ADO GRUP Yönetimi bu hedeflere ulaşmak için; insan, sistem ve süreçlere odaklanmaya ve yatırım yapmaya devam etmektedir.

Uluslararası yapısının gereği, ortak etik ve iş değerleri grubumuzun  yönetiminde esas teşkil etmektedir.