X
Kalite Politikası
aplus asmall areset

ADO GRUP’un kalite politikası “küresel müşteri memnuniyeti” ne dayanır.
 

  • ADO GRUP’un amacı, belirlediği üstün standartlara, teknik şartlara uygun ürünler sunmaktır.
     

Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır. Bayileri bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.
 

ADO Şirketler Grubu’nda, “çalışanların mutluluğu” müşteri memnuniyetine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve “katılımcılık” esasına göre oluşturulur. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.
 

Grubun piyasalarda rekabet gücünü artırması için “maliyet bilinci” ile hareket edilerek tasarruf sağlanmasına önem verilir.
 

Tüm bu ilkelerin doğrultusunda ADO GRUP; bulunduğu konumdan daha da iyiye ulaşmak için çalışanlarını, sistem ve süreçlerini daha da kurumsal bir yapıya geçirerek,  “sürekli gelişme” çabası içindedir.